En utbildning i att upptäcka och stödja barn i en utsatt livssituation, orsakat av t ex anhörigs missbruk, psykiska ohälsa eller svaga kontaktnät.

Läs mer här:

Inloggning, endast för anmälda deltagare

Logga in med de uppgifter du har fått:

Med bidrag från:

bilda-2